Menü Kapat

Oyunculuk Tarihi

Sinema günümüze gelmeden önce tiyatrolar daha ön plandaydı. Oyunculuk tarihi 1923 yılından beri günümüzdedir. Cumhuriyet döneminde yapılan tiyatro gösterileri Batı modelini benimsemiş ve oyun yazarlığının gelişmesi için önemli adımların atılmasına öncülük etmiştir. Tarihteki ilk oyunculardan Muhsin Ertuğrul tiyatroyu sanat alanına dönüştürmeyi hedefleyen ve bu konuda büyük katkıları olan sinema adamıdır. Osmanlı döneminde ise ilk sinemayla tanışma 1913 yılında gerçekleşmiştir. Tarihteki ilk oyuncu olarak bilinen Lumiere kardeşler 29 Aralık 1895 yılında yapmış oldukları Alman Yahudisi filmi ile İstanbul da gösterime girerek halkı sinemayla tanıştırmışlardır.  Oyunculuk tarihinde halka açık sinema olarak 19 Martta Şehzadebaşı “ milli sinema “ faaliyeti ile gösterime girmiştir. Oyunculuğun tarihi ne kadar eskilere dayansa da halkımızın sinemaya karşı olan ilgisi o zamanlarda da yapılan açık hava gösterilerine ve halka açık sinema gösterilerine katılmalarıyla belli olmaktadır. Eski zamanlarda imkanların kısıtlı olmasıyla beraber düzenlenen gösterimler de zaman zaman olmaktaydı. Ancak her imkan bulunmasında İstanbul Sultanisi’nde açık hava gösterimleri yapılmakta ve Ali Efendi Sinemaların da halkın izleyebileceği gösterimler yayınlanmaktadır. I. Dünya savaşıyla beraber Türkiye de sinema daha da kurumlaşmıştır.

Osmanlı imparatorluğu başkumandan vekili Enver Paşa sinemanın önemini fark ederek 1915 tarihinde Merkez Ordu Sinema Dairesini kurmuştur. Böylelikle Türk Sineması kurumlaşarak ilk temelleri atılmıştır. Oyunculuğun tarihi bu kadar eskilere dayanarak günümüzde de etkisini en iyi şekilde göstermektedir. Çünkü günümüzde oyunculuğa verilen değerin önemi geçmişte atılan sağlam temellere dayanmaktadır. Pençe ve casus isimli filmler ilk konusu olan Türk filmleri arasındadır. Ancak geçmişe dayanan söylentilere göre Türk sinemasının ilk filmlerinden Leblebici Horhor Ağa ilk konulu film olarak bilinmektedir.  Ayrıca sansür yapılan ilk film de Ahmet Fehim’in yaptığı Mürebbiye adlı ilk Türk filmidir.  Komedi filmi serisine dayanan Bican Efendi Vekilharç filmi 1917 yılında Hüseyin Şadi karagözoğlu tarafından yapılmıştır. Oyunculuk tarihinin çok eski yıllara kadar uzaması ve sinema temellerinin ilk o yıllarda temellerinin atılması ile günümüzde sinema sektörüne olan ilginin artması ve daha iyi oyunculukların ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır.